Jak ubezpieczyć mienie od ryzyk nazwanych i All Risk?

30 września 2021

Zabezpieczenie własnego majątku, między innymi ruchomości to jedno z najpowszechniejszych ubezpieczeń na rynku, na jakie decydują się klienci. Nie bez powodu, ponieważ ubezpieczenie własnej nieruchomości bądź wielu jest niezwykle istotne i potrzebne. Takie działanie daje właścicielowi możliwość ubiegania się o odszkodowanie w momencie nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowały szkody bądź zniszczyły ubezpieczone mienie. Dlatego umowa ubezpieczenia domu czy mieszkania stanowi jeden z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń. Jednak w jaki sposób ubezpieczyć mienie od ryzyk określanych All Risk?

Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazywanych All Risk

Współczesne polisy mieszkaniowe można podzielić także na ubezpieczenia od ryzyka nazwanych i od ryzyk wszystkich określanych All Risks. Tym samym pierwszy z wariantów odnosi się do zabezpieczenia mienia przed wcześniej wyszczególnionymi zdarzeniami. Z kolei, aby jeszcze bardziej kompleksowo zapewnić odpowiednią ochronę, tego rodzaju polisę uzupełnia się również o:

– przepięcia,

– stłuczenia przedmiotów szklanych,

– zalania i powodzie,

– ruchomości domowe,

– kradzieże z włamaniem,

– inne niekorzystne zdarzenia.

Warto podkreślić, że coraz więcej klientów decyduje się także na zakup różnych dodatków. Nie są one bezpośrednio związane z ochroną mienia, ale dają wiele korzyści właścicielom. Doskonałym przykładem może być OC w życiu prywatnym bądź Home Assistance. Stanowią one zbiór odpowiednich usług, za które ubezpieczyciel zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć działania na rzecz ubezpieczonego.

Z kolei ubezpieczenie All Risk chroni właścicieli przed wszelkimi możliwymi zdarzeniami bądź ryzykami, jakie wymienione są w umowie. Wybranie tej opcji zdecydowanie ułatwia przejście przez proces uzyskania odszkodowania. Ponadto daje pełną gwarancję kompleksowej ochrony w zakresie ubezpieczenia mienia.

Ubezpieczenie mienia – na jaką kwotę?

Klienci zakładów ubezpieczeniowych najczęściej ubezpieczają mienie na kwotę, która rzeczywiście jest odzwierciedleniem rzeczywistej wartości rynkowej. Jest to działanie prawidłowe. Tym samym w momencie wykupowania polisy mieszkaniowej należy odpowiednio ustalić sumy ubezpieczenia, przede wszystkim maksymalny wymiar odszkodowania po zaistniałej szkodzie. Wszelkie błędy w ustaleniu takich sum mogą nieść za sobą bardzo bolesne konsekwencje. Jeżeli ustalona suma ubezpieczenia będzie za wysoka, to niekorzystnie dla ubezpieczonego wzrosną jego składki. Z kolei odwrotna sytuacja jak niedoszacowanie majątku może być jeszcze groźniejsza, ponieważ w momencie potencjalnej szkody otrzymana rekompensata będzie niższa niż wartość rzeczywista szkód.

Tagi
Kategoria Ubezpieczenie mienia